Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

Regeling rouw- en trouwdiensten

Voor rouw- en trouwdiensten worden in de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen de
volgende tarieven gehanteerd:


*********************
Huur kerkzaal:    € 150,00
Voorganger:        € 425,00

Op dit bedrag wordt voor eigen gemeenteleden het totale bedrag van de vrijwillige bijdrage
over de afgelopen 3 jaar in mindering gebracht. Men krijgt geen geld terug indien het bedrag
aan kerkelijke bijdrage hoger is dan het totale bedrag van de rekening.

In bijzondere gevallen, bij het niet kunnen voldoen, zal in overleg met het college van
kerkrentmeesters/het college van diakenen gekeken worden hoe dit op te lossen.

*********************


Copyright © 2020. All Rights Reserved.