Liturgiecommissie

De liturgiecommissie houdt zich vooral bezig met het vieren van de liturgie bij bijzondere diensten , zoals de beide kerstdiensten en de diensten rondom Pasen.

 

Hierbij zoeken we naar verantwoorde vormen van eredienst , waarbij we steeds proberen gemeenteleden te betrekken.

Ook werken we samen met de leiding van de kinderkring en kindernevendienst.

We streven ernaar om de traditie, waaruit we als gemeente voortkomen, niet uit het oog te verliezen, maar zoeken naar aansluiting bij liturgische vormen van deze tijd.

 

In 2011 hebben we ook nagedacht over de liturgie van de Heilig-Avondmaalsviering en deze van andere teksten voorzien.

 

We kijken kritisch naar symboliek en liturgische gebruiken en zo nodig bespreken we deze met predikant en/of kerkenraad.