Kerkenraad

Het bestuur van de kerk is in handen gegeven van ambtsdragers. Zij zijn gewone gemeenteleden met op dit moment een bijzondere taak.

 

Arie van Sprang voorzitter
Jan Uitterlinden
ouderling/scriba
Wil Plouvier ouderling/kerkrentmeester
ds. Evelien Barendregt predikant
Dicky v.d.Kolk diaken
Nella de Gast diaken
Marcel Franke diaken/vz diaconie
Wil Plouvier diaconaal medewerker/notuliste
Gerard Barendregt diaconaal medewerker
Koen Oelius diaconaal medewerker