Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

De diensten in de kerk beginnen elke zondag om 10.00 uur.

Ons kerkgebouw staat aan de Steenbergseweg nummer 2 te Dinteloord.

Via www.kerkomroep.nl zijn onze dienst te besluiteren