leden van college van diakenen

Marcel Franke diaken/voorzitter
Nella de Gast diaken
Dicky v.d.Kolk diaken
Wil Plouvier diaconaal medewerker
Koen Oelius diaconaal medewerker
Gerard Barendregt diaconaal medewerker