leden college van kerkrentmeesters

Bas de Vooght voorzitter
Wil Plouvier secretaris
Jan de Nijs technische commissie
Herman Slings technische commissie
Simon de Feijter technische commissie
Bert v.d.Merbel technische commissie
Helma Prent penningmeester
Cees Hordijk boekhouder