leden college van kerkrentmeesters

Bas de Vooght voorzitter
Wil Plouvier secretaris
Jan de Nijs technische commissie
Herman Slings technische commissie
Simon de Feijter technische commissie
Bert v.d.Merbel technische commissie