Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen

De kosterdienst in de Gereformeerde Kerk Dinteloord/Steenbergen wordt per kerkdienst verricht door een tweetal vrijwilligers. In totaal zijn er circa 23 vrijwilligers die bij toerbeurt dienst doen.  Deze hebben onder meer tot taak het kerkgebouw gereed te maken voor de ere-dienst.

Dit betekent onder meer, de verlichting en verwarming regelen, de verbinding voor de SLOS-uitzending en kerkomroep in orde maken en de dienstdoende predikant en organist ontvangen. Eventueel koffie of thee zetten indien er na afloop van de dienst nog een samenzijn is in de bijzaal van de kerk.

Tevens ontvangt één van de koster-vrijwilligers voor de dienst  alle bezoekers bij binnenkomst van het gebouw.

Mede door deze inzet komen de vrijwilligers ongeveer 4 x per jaar voor deze kosterdienst in aanmerking.


Copyright © 2020. All Rights Reserved.